gore unutra

Logopedska podrška

logo mali

Najintenzivniji komunikacijski i jezično-govorni razvoj javlja se u periodu od rođenja do treće godine života. Taj period obilježen je usvajanjem različitih vještina i znanja. 

 


 

Preporučuje se kontaktirati stručnu osobu ako primijetite da Vaše dijete:

 • U dobi od 0 do 3 mjeseca:

  • Ne reagira na jake zvukove 

 • U dobi od 3 do 9 mjeseci:

  • Ne reagira na poznate glasove 
  • Ne proizvodi razne glasove i slogove npr. mamama

 • U dobi od 9 do 15 mjeseci:

  • Ne brblja ili je brbljanje siromašno
  • Ne odaziva se na svoje ime
  • Ne ostvaruje kontakt očima sa sugovornikom
  • Ne koristi pokaznu gestu
  • Ne postoje epizode združene pažnje
  • Ne javlja se prva riječ sa značenjem
  • Ne inicira komunikaciju (gestom, vokalizacijom, govorom)

 • U dobi od 15 do 18 mjeseci:

  • Ne razumije „Ne“ 
  • Ne razumije geste i ne koristi ih
  • Ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja
  • Ostvaruje komunikaciju jedino kad nešto želi

 • U dobi od 18 do 24 mjeseca:

  • Ne slijedi i ne razumije jednostavne upute 
  • Ne izražava se rečenicom od dvije riječi
  • Ne imitira radnje i riječi odraslih
  • Ne pokazuje dijelove tijela na upit

 • U dobi od 2 do 3 godine:

  • Ne odgovara na jednostavna pitanja 
  • Ne ostvaruje interakciju s drugom djecom
  • Ne postavlja pitanja
  • Ima ukućanima nerazumljiv govor

 • U dobi od 3 do 4 godine:

  • Ima siromašan rječnik 
  • Ne izgovara određene glasove

 • U dobi od 4 do 5 godina:

  • Ima mali fond riječi kojim se koristi 
  • Ima agramatičnosti u rečenici
  • Ne razumije i ne koristi prijedloge
  • Ima siromašnu i rijetku interakciju s okolinom

 • U dobi od 5 do 6 godina:

  • Ima teškoća u razumijevanju i uporabi pojedinih kategorija riječi, riječi koje označavaju suprotnosti, prostorne odnose, količinu... 
  • Ne razumije apstraktne pojmove
  • Teško prepričava događaje

 • U dobi od 6 do 7 godina:

  • Ima nedovoljno razvijen rječnik 
  • Koristi rečenicu jednostavne strukture
  • Ne razlikuje slova i brojeve
  • Nije usvojilo glasovnu svjesnost

 

Navedene komponente ne moraju nužno biti simptom poremećaja, ali svakako mogu biti pokazatelj usporenijeg jezično-govornog razvoja djeteta. Svako dijete individua je za sebe i razvija se svojim tempom; mnoga djeca neće ostvariti sve komponente razvoja karakteristične za svoju dob, dok će neka djeca pokazivati komponente razvoja iduće razine.

Ako Vam se pojavi sumnja ili imate pitanja vezano za jezično-govorni i komunikacijski razvoj Vašeg djeteta, savjetujte se s logopedom koji će Vam dati svoje mišljenje i usmjeriti Vas prema daljnjoj suradnji ako je to potrebno. 

 

 

logo mali


 

LOGOPEDSKA PROCJENA

Logopedska procjena uključuje:

 • Procjenu komunikacijskog razvoja
 • Procjenu govorno-jezičnog statusa i njegove uporabe
 • Procjenu artikulacijskog statusa i pokretljivosti artikulatora
 • Procjenu vještina čitanja, pisanja i računanja

 

LOGOPEDSKA PODRŠKA

Logopedska podrška provodi se kroz logopedske vježbe u našem centru u trajanju od 30 ili 45 minuta. Na kraju svakog susreta roditeljima se daju upute i potrebni materijali za rad kod kuće.

Logopedske vježbe i njihova učestalost se u potpunosti prilagođavaju Vašem djetetu i njegovim potrebama, a usmjerene su prije svega na brz i kvalitetan napredak.

 

Logopedsku podršku provodimo pri:

- zakašnjelom i/ili nedovoljno razvijenom jezično-govornom razvoju

- odstupanjima na području komunikacijskog razvoja

-  jezično-govornim poremećajima

- provođenjem orofacijalnih vježbi u svrhu poboljšanja koordinacije i pokretljivosti govornih mišića

- poticanju komunikacijskog i jezično-govornog razvoja

- teškoćama čitanja, pisanja i računanja

11

Kontakti

+385(0)21 539 029
+385(0)91 739 70 70

info@claritudo.hr

 Don Frane Bulića 164
21 210 Solin

facebook logo png

 

 

 

 

 

©2024 Claritudo. Sva prava pridržana. Designed By Meridies